Over ons

Wie zijn wij?

Amnius is in 2009 opgestart door Marcel Jong, geboren en woonachtig in West-Friesland. Reeds tijdens zijn opleiding aan de Hogeschool te Alkmaar is hij kleinschalig gestart met advisering en programmering in de IT. Een ideale combinatie om theorie direct in de praktijk te brengen. Snel werd duidelijk dat hij na voltooiing van zijn studie de onderneming professioneel wilde uitbouwen en als fulltime ondernemer Amnius op de kaart wilde zetten. Niet alleen in de regio maar ook ver daarbuiten. Immers, met de huidige mogelijkheden van automatisering vallen fysieke grenzen weg en zijn de is de wereld digitaal onbegrensd. De zolderkamer werd direct na de studie ingeruild voor een professioneel opgezet kantoor aan de Industrieweg te Grootebroek!

Kennis

Nieuwe technieken en toepassingen in de digitale wereld volgen elkaar in sneltreinvaart op. Deze ontwikkelingen zal niet stoppen, eerder nog meer versnellen. Het is daarom van essentieel belang om de technische mogelijkheden en behoeften van opdrachtgevers en het gedrag van hun klanten tijdig te signaleren en om te zetten in concrete kennis, technieken en producten. Naast een permanente studie van relevante technologische ontwikkelingen wordt daarbij gebruik gemaakt van kleinschalige samenwerkingsverbanden met collega-bedrijven en wordt ook intensief samengewerkt met opleidingsinstituten in vorm van stageplekken. Amnius is daarom gecertificeerd als een erkend leerbedrijf.

Voor wie werken wij?

Digitalisering is niet meer weg te denken uit onze samenleving, niet voor bedrijven maar zeker ook niet voor particulieren. In toenemende mate worden daarbij geautomatiseerde systemen aan elkaar gekoppeld en is sprake van geïntegreerde systemen die complete werkprocessen beheren en aansturen. Deze system zijn inmiddels onmisbaar ook voor het MKB om bedrijfsmatig en financieel winstgevend de concurrentieslag te kunnen winnen. Digitalisering is met andere woorden in vele situaties voorwaarde voor continuïteit van uw onderneming, klein of groot, ongeacht de branche waarin u opereert. Amnius heeft inmiddels ervaring opgedaan in vele bedrijven en kan samen met u de behoeften en de digitale mogelijkheden voor het optimaliseren van uw bedrijfsprocessen inventariseren.

Hoe werken wij?

Op vele terreinen is standaard-software beschikbaar, open-source, die op het oog simpel en goedkoop uw bedrijfsproces kunnen ondersteunen. Echter, "standaard" betekent ook dat de mogelijkheden om de software af te stemmen op uw specifieke situatie en behoeften beperkt of zelfs onmogelijk zijn. Bovendien impliceert een open-source-toepassing veelal het ontbreken van adequate update-mogelijkheden. Specifiek aandachtsveld daarbij is de beveiliging. Digitale omgevingen en informatie staan continu bloot aan bedreigingen van buitenaf zonder dat dit met het blote oog zichtbaar is. Het uitvallen van systemen is niet alleen ergerlijk en resulteert in tijdverlies en kosten maar kan ook essentiële bedrijfsinformatie doen beschadigen of zelfs verwijderen. Met alle gevolgen van dien voor uw bedrijfsprocessen. Om die reden heeft Amnius van af de start geopereerd vanuit de filosofie van maatwerk, systematisch en inzichtelijk opgebouwd met gebruik making van moderne programmeertalen. Deze talen worden op grote schaal binnen de beroepsgroep gehanteerd zodat u niet afhankelijk bent van één enkele programmeur. U runt een onderneming met haar eigen specifieke organisatie, producten, werkprocessen en klanten. Het optimaliseren van uw onderneming verdient een eigen specifieke digitale oplossing die uiteraard betaalbaar moet zijn en blijven maar ook door u zelf in belangrijke mate beheerd kan worden. U als ondernemer is en blijft degene die aan de knoppen blijft draaien. Daarvoor heeft Amnius een eigen uniek Content Management Systeem (CMS) ontwikkeld zodat u zelf bepaalt hoe uw systeem wordt ingevuld en beheerd. Natuurlijk met de kennis en capaciteiten van Amnius achter de hand om in geval van calamiteiten snel en adequaat te kunnen handelen zodat uw automatiseringssysteem niet onnodig lang uitvalt. Voor deze ondersteuning kan veelal op afstand met inlogfaciliteiten zoals Logmein worden gewerkt waardoor doorlooptijd en kosten beheersbaar blijven.

Algemene informatie
Onze diensten
Copyright Amnius 2009 - 2024